ਟੀਕਾ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ (ਭਾਗ 2)

Teeka Anek Banian (Vol. 2)

by: Vir Singh (Bhai)


  • ₹ 186.00 (INR)

  • ₹ 167.40 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2019 / 6th
  • Pages: 320
  • Availability: In stock
ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਰਹ ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ, ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ, ਗਾਥਾ, ਫੁਨਹੇ, ਚਉਬੋਲੇ, ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਸੱਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ।