ਵਿਸਮਾਦੀ ਪੂੰਜੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ

Vismadi Poonji: Punjab Ate Punjabi Di Maulikta

by: Gurbhagat Singh


 • ₹ 225.00 (INR)

 • ₹ 191.25 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-457-2
 • Edition(s): Jan-2021 / 2nd
 • Pages: 112
 • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਮਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਾ । ਵਿਸਮਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ “ਇੱਕ ਅਤੇ ਅਨੇਕ” ਜਾਂ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕੋਣਾਂ/ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਗਲੋਬ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ । ਵਿਸਮਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ (ਵਿਗਾਸ) ਨਾਲ ਸੁਜੀਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ।

             ਤਤਕਰਾ

 • ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ / 11
 • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਛਾਣ / 16
 • ਆਸ਼ਿਕ, ਦੈਵੀ, ਆਸ਼ਿਕੀ, ਅਸੀਮ ਆਸ਼ਿਕੀ / 20
 • ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪਰਿਪੇਖ / 26
 • ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਵਿਸਮਾਦੀ ਮਾਡਲ / 31
 • ਵਿਸਮਾਦੀ ਪੂੰਜੀ : ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਬਦਲ / 36
 • ਪੱਛਮੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨਤਾ / 42
 • ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ / 51
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਵਿਸਮਾਦੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ / 55
 • ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਗੌਰਵ / 60
 • ਵਿਸਮਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਮਹਲਾ / 82
 • ਉਤਰਵਿਸਮਾਦੀ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ / 87
 • ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਮਾਦ / 96

Related Book(s)

Book(s) by same Author