ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ

Yarde Da Sathar

by: Bhajan Singh (Giani)


  • ₹ 50.00 (INR)

  • ₹ 42.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-182-4
  • Edition(s): Sep-2001 / 5th
  • Pages: 160
  • Availability: Out of stock
ਇਹ ਨਾਵਲ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਤ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ, ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author