ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ (ਕਾਵਿ ਅਨੁਵਾਦ)

Zafarnama (Kav-Anuvad)

by: Shaharyar


  • ₹ 25.00 (INR)

  • ₹ 21.25 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): May-2003 / 5th
  • Pages: 88
  • Availability: In stock
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਚਿਤ ‘ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ’ ਦਾ ਸਰਲ ਤੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਰਸੀਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ । ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਡਾਢੇ ਰਸਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਰਥਾਵਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੂਲ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਲਦਾਰ ਸਫਿਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)