ਆਸਤਕ ਨਾਸਤਕ

Astak Nastak

by: Nanak Singh (Novelist)


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-7168-057-7
  • Edition(s): Jan-2021 / 3rd
  • Pages: 360
  • Availability: In stock
‘ਆਸਤਕ’ ਤੇ ‘ਨਾਸਤਕ’ ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਿਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author