ਭੂਆ

Bhua

by: Nanak Singh (Novelist)


 • ₹ 175.00 (INR)

 • ₹ 157.50 (INR)
 • Paperback
 • ISBN: 81-7168-025-9
 • Edition(s): Jan-2020 / 2nd
 • Pages: 144
 • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 17 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

          ਤਤਕਰਾ

 • ਭੂਆ / 9
 • ਯਾਦ / 16
 • ਲੰਮਾਪੈਂਡਾ / 22
 • ਹਾਰਬਦਲੇਮੋਤੀ / 39
 • ਗੁਆਚੀਕਵਿਤਾ / 49
 • ਨਾਮੁਰਾਦ / 59
 • ਈਰਖਾਦਾਦਾਰੂ, ਈਰਖਾ / 65
 • ਤਿੰਨਮੰਦਰ / 70
 • ਮੌਤਦੀਅੰਤਿਮਪੌੜੀਤੋਂ / 81
 • ‘ਇਨਸਾਨ– ਹੈਵਾਨ’ / 89
 • ਇਸਮਾਇਆਕੇਤੀਨਨਾਮ / 95
 • ਅਰਜ਼ੀ / 101
 • ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ / 111
 • ਸਿਉਂਕ / 118
 • ਮੋਹਮਾਈ / 125
 • ਲਾਸ਼ਦੀਤਸਵੀਰ / 131
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀਦੀਕਮਾਈ / 139

Related Book(s)

Book(s) by same Author