ਛਿਨਾਰਾਂ

Chhinaran

by: Khoji Kafir


 • ₹ 120.00 (INR)

 • ₹ 108.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-901162-5-8
 • Edition(s): Jan-2003 / 1st
 • Pages: 134
 • Availability: In stock
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚਲੀਆਂ 9 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ – ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈੱਕਸ ਵਿਚ – ਚਲਿਤੱਰਤਾਈ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਠੇਠ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਠੁੱਕਦਾਰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

            ਤਤਕਰਾ

 • ਜੂਠ / 11
 • ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ / 24
 • ਝਕਾਨੀ / 34
 • ਖੋਚਲੀ ਜੁੱਤੀ / 47
 • ਝਾਕਾ/ 59
 • ਗੇਮ/ 86
 • ਸ਼ਾਮਲਾਟ / 97
 • ਕਵਿੱਕ-ਸੈਂਡ / 109
 • ਐੱਕਸ / 121

Related Book(s)

Book(s) by same Author