ਪੂਰਤੀ

Poorti

by: Sujan Singh (Principal)


 • ₹ 80.00 (INR)

 • ₹ 68.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-237-5
 • Edition(s): Feb-2000 / 1st
 • Pages: 94
 • Availability: In stock
12 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਹਾਣੀ-ਜਗਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਸਾਦਗੀ, ਪਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਮਾਜ-ਮੁਖਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

         ਤਤਕਰਾ 

 • ਪਾਗਲ / 9
 • ਸੀਆ ਤਾਤਾ / 20
 • ਮਾਸੀ-ਭਣੇਵੀਂ / 26
 • ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਜ਼ਾ / 34
 • ਕੁਲ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ / 40
 • ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ / 56
 • ਗੁਰਪੁਰਬ / 62
 • ਉਹੋ ਕੋਟ / 69
 • ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ? / 76
 • ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ / 80
 • ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ / 85
 • ਕਾਤਲ ਦੀ ਪਛਾ / 91

Related Book(s)

Book(s) by same Author