ਹੇਸ਼ਮੀ ਖੱਫਣ

Reshmi Khaffan

by: Khoji Kafir


 • ₹ 120.00 (INR)

 • ₹ 108.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-901162-6-6
 • Edition(s): Jan-2003 / 1st
 • Pages: 127
 • Availability: In stock
‘ਰੇਸ਼ਮੀ ਖੱਫਣ’ ਖੋਜੀ ਕਾਫ਼ਿਰ ਦੀਆਂ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਾਤਮਿਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈੱਕਸੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਲਾਤਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।

          ਸਫਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

 • ਜਬਰਜ਼ਨਾਹ / 13
 • ਗਿੱਧਾਂ / 22
 • ਨਮਰਦ / 32
 • ਫਾਲਤੂ ਬੰਦਾ / 44
 • ਰੇਸ਼ਮੀ ਖੱਫਣ / 56
 • ਵਿਰਸਾ / 67
 • ਸੀਰੀ / 77
 • ਮੁਫੀਦ ਕਾਤਲ / 90
 • ਪੁੱਛ / 101
 • ਪੋਹਲੀ / 110

Related Book(s)

Book(s) by same Author