ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ

Motian Di Mala

by: Sujan Singh (Principal)


 • ₹ 40.00 (INR)

 • ₹ 34.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): Apr-2000 / 5th
 • Pages: 138
 • Availability: Out of stock
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਹੈ – ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ, ਵਰਨਣ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ – ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਗਨ ਹੋਣ, ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਲੈਣੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

            ਤਤਕਰਾ 

 • ਅੰਜੂ ਗਾੜੂ / 17
 • ਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਦਤ / 25
 • ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਮਿੱਤਰ / 31
 • ਕੰਮ ਕਿ ਚੰਮ / 49
 • ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ / 59
 • ਮ੍ਹਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ / 73
 • ਮਲੰਗ / 93
 • ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ / 103
 • ਭੈਣ ਦੀ ਮਹਿ /  111
 • ਸਤੀਆਂ ਸੇਈ /  19                                                                              

Related Book(s)

Book(s) by same Author