ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ

Manukh Te Pashu

by: Sujan Singh (Principal)


 • ₹ 40.00 (INR)

 • ₹ 34.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): Apr-1998 / 2nd
 • Pages: 132
 • Availability: Out of stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 11 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ‘ਲਾਲ ਮੁਨੀ ਦਾ ਫੇਰਾ’, ‘ਇਕੋ ਰਸਤਾ’, ‘ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ’ ਤੇ ‘ਕਪੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ‘ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ’ ਨਾਮੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ‘ਇਕੋ ਰਸਤਾ’, ‘ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ’, ‘ਕੁੱਤਾ’ ਤੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਰੀ’ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ‘ਹੱਲ’, ‘ਹਮਦਰਦ’ ਤੇ ‘ਰਿਸ਼ਤੇ’ ਨਾਮਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ‘ਬਹਾਦੁਰ’ ਅਤੇ ‘ਕਪੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ’ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ।

           ਕਹਾਣੀ-ਸੂਚੀ

 • ਲਾਲ ਮੁਨੀ ਦਾ ਫੇਰਾ / 9
 • ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ / 17
 • ਹੱਲ / 25
 • ਇਕੋ ਰਸਤਾ / 33
 • ਹਮਦਰਦ / 49
 • ਕੁੱਤਾ / 59
 • ਰਿਸ਼ਤੇ / 69
 • ਬਹਾਦਰ / 77
 • ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ / 83
 • ਮਜਬੂਰੀ / 109
 • ਕਪੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ / 123

 

Related Book(s)

Book(s) by same Author