ਸਭ ਰੰਗ

Sabh Rang

by: Sujan Singh (Principal)


 • ₹ 50.00 (INR)

 • ₹ 42.50 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-259-6
 • Edition(s): Oct-2001 / 12th
 • Pages: 120
 • Availability: In stock
ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ-ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਪਮ ਨਮੂਨੇ ਹਨ ।

             ਤਤਕਰਾ

 • ਭੁਲੇਖਾ  / 7
 • ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ / 20
 • ਰਾਸ-ਲੀਲ੍ਹਾ / 26
 • ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ / 36
 • ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ / 54
 • ਪਛਾਣ / 65
 • ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ / 74
 • ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਤ / 86
 • ਸਵਰਗ ਦੀ ਝਲਕ / 96
 • ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖਾ / 102
 • ਕੁਲਫੀ / 110
 • ਸਿੱਟਾ / 115

Related Book(s)

Book(s) by same Author