ਬਾਹਰ ਮਾਹਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ

Barah Maha Da Viharak Pakh

by: Gurbachan Singh (Principal)


  • ₹ 180.00 (INR)

  • ₹ 153.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-87526-59-9
  • Edition(s): Aug-2017 / 1st
  • Pages: 222
  • Availability: In stock
ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ । ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਠਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author