ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਸਟੀਕ

Bavan Akhari Steek

by: Joginder Singh Talwara (Bhai)


  • ₹ 40.00 (INR)

  • ₹ 34.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7205-248-0
  • Edition(s): Aug-2006 / 2nd
  • Pages: 176
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ‘ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ’ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ‘ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ’ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ-ਪਰਮਾਰਥ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Book(s) by same Author