ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਲ ਸਟੀਕ

Japji Sahib Saral Steek

by: Joginder Singh Talwara (Bhai)


  • ₹ 35.00 (INR)

  • ₹ 29.75 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7205-203-0
  • Edition(s): Jul-2016 / 4th
  • Pages: 104
  • Availability: In stock
ਇਹ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ‘ਜਪੁ ਜੀ ਸਹਿਬ’ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ‘ਜਪੁ ਜੀ ਸਹਿਬ’ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author