ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ

Japji Sahib Steek

by: Sahib Singh (Prof.)


  • ₹ 60.00 (INR)

  • ₹ 51.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7205-000-3
  • Edition(s): Feb-2022 / 43th
  • Pages: 136
  • Availability: In stock
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ‘ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ’ ਟੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ।

Book(s) by same Author