ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ

Japji Sahib Steek

by: Sahib Singh (Prof.)


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 85.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-328-2
  • Edition(s): Apr-2023 / 44th
  • Pages: 135
  • Availability: In stock
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ‘ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ’ ਟੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ।

Book(s) by same Author