ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸਟੀਕ ਹਿੱਸਾ ੪

Bhagat Bani Steek – 4

by: Sahib Singh (Prof.)


  • ₹ 140.00 (INR)

  • ₹ 119.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-119-0
  • Edition(s): Nov-2018 / 15th
  • Pages: 280
  • Availability: In stock
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ੧੭ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰੀਰਾਗ ਅਤੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ।

Set Books