ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੱਈਏ ਸਟੀਕ

Bhattan De Swaviye Steek

by: Sahib Singh (Prof.)


  • ₹ 120.00 (INR)

  • ₹ 102.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-080-1
  • Edition(s): Apr-2014 / 19th
  • Pages: 247
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੱਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭੱਟ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਏ ਸਨ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Book(s) by same Author