ਚਾਕੂ

Chaku

by: Balwant Gargi


  • ₹ 65.00 (INR)

  • ₹ 58.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-1996
  • Pages: 88
  • Availability: In stock
ਇਹ ਨਾਟਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕੱਲ ਤੇ ਫ਼ਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਅੱਭੜਵਾਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਉਸ ਸਮਪੈਂਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੂਤੀਆ ਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਨਾਟਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੈਹਾਂ ਖੋਹਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਹਿ ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਤੋਂ ਉਪਰੀ, ਅਵੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਉਧੜਦੀ ਹੈ । ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ, ਉਡੀਕ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਆਂਗ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ । ਭੁੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਚਾਕੂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੰਢਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਚਾਕੂ ਹੈ – ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਚਾਕੂ, ਨਪੁਨਸਕ ਚਾਕੂ, ਰਮਾਂਟਿਕ ਚਾਕੂ । ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹੋਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖੁੰਢਾ ਚਾਕੂ ਇਸ ਖੁੰਢੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author