ਗੁਰਦੁਆਰੇ – ਗੁਰਧਾਮ

Gurdware - Gurdham

by: Roop Singh (Dr.) Secy., SGPC


  • ₹ 25.00 (INR)

  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-1994 / 6th
  • Pages: 52
  • Availability: In stock
ਇਸ ਸਚਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਹਾਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੀਬਰ ਜਗਿਆਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਉਮਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author