ਹਰਸ਼ ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

Harsh Massi Dian Kahanian

by: Harshindar Kaur (Dr.)


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 85.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7205-503-X
  • Edition(s): Jun-2013 / 1st
  • Pages: 80
  • Availability: Out of stock
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੌਚਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੀਵਨ-ਸੂਝ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਹਾਸ-ਬਿਲਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੀਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ !

Related Book(s)

Book(s) by same Author