ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲਨ

Ik hor Helan

by: Jaswant Singh Kanwal


  • ₹ 300.00 (INR)

  • ₹ 270.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 93-80918-33-4
  • Edition(s): reprint Jan-2010
  • Pages: 304
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਲਨ ਹੈ । ਹੈਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਰਏ ਬਾਪ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਪਿਛੋਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਹੈਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੈਲਨ ਵੀ ਹਰ ਮਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਲਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ।

Book(s) by same Author