ਕਾਲਾ ਹੰਸ

Kala Hans

by: Jaswant Singh Kanwal


  • ₹ 50.00 (INR)

  • ₹ 45.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-2014
  • Pages: 55
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਕ ‘ਬਖਸ਼ਾ’ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਕਾ ਹੈ । ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸਦਾ ਪਿਉ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇਕ ਕਾਲੇ ਹੰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਇੱਜਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

Book(s) by same Author