ਕਾਸ਼ਨੀ ਵਿਹੜਾ

Kashni Vehra

by: Balwant Gargi


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7599-189-7
  • Edition(s): reprint Jan-2010
  • Pages: 170
  • Availability: Out of stock
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ੍ਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦੂਧੀਆ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਸ਼ਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ । ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਵਿਚੋਂ ਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author