ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰਈਏ

Khalsa Raj De Usraia

by: Prem Singh Hoti Mardan


  • ₹ 300.00 (INR)

  • ₹ 270.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint
  • Pages: 236
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਵਾਰੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author