ਲਹਿਰ ਹੁਲਾਰੇ

Lehar Hularey

by: Vir Singh (Bhai)


 • ₹ 70.00 (INR)

 • ₹ 63.00 (INR)
 • Paperback
 • ISBN: 93-80854-67-0
 • Edition(s): Oct-2017 / 15th
 • Pages: 80
 • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ‘ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ’, ‘ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ’ ਤੇ ‘ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ’ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ।

            ਸੂਚੀ ਪੱਤ੍

 1.   ਅਣਡਿਠਾ ਰਸ ਦਾਤਾ / 9
 2.   ਸਮਾਂ / 10
 3.   ਤ੍ਰੇਲ ਤੁਪਕਾ / 11
 4.   ਵਲਵਲਾ / 12
 5.   ਚੜ੍ਹ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ / 13
 6.   ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਯਾਰੀ / 14
 7.   ਇਛਾਬਲ ਦੇ ਚਨਾਰ ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ / 16
 8.   ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ / 16
 9.   ਵੁੱਲਰ / 17
 10.   ਬੀਜ ਬਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਚਨਾਰ ਨੂੰ / 17
 11.   ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ / 18
 12.   ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ / 19
 13.   ਮਹਿੰਦੀ / 19
 14.   ਭੁੱਲ ਚੁਕੀ ਸਭਯਤਾ / 20
 15.   ਵਿਛੁੜੀ ਰੂਹ / 21
 16.   ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ / 22
 17.   ਵਿਛੋੜਾ ਵਸਲ / 23
 18.   ਹੋਸ਼ ਮਸਤੀ / 23
 19.   ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ / 24
 20.   ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਯਾਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ / 24
 21.   ਦਰਦ ਦੇਖ ਦੁਖ ਆਂਦਾ / 25
 22.   ਕਿੱਕਰ / 25
 23.   ਕੇਲੋਂ ਦੇ ਗਲ ਲਗੀ ਵੇਲ / 27
 24.   ਇਛਾਬਲ ਦਾ ਨਾਦ / 29
 25.   ਚਸ਼ਮਾ ਇਛਾਬਲ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ / 29
 26.   ਪ੍ਰੀਤਮ ਛੁਹ / 30
 27.   ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ / 31
 28.   ਨ ਹੋਇ ਉਹਲੇ / 31
 29.   ਕਮਲ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇਲ-ਮੋਤੀ / 32
 30.   ਬਿਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱਲ / 33
 31.   ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ / 34
 32.   ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਬੇਨਿਸ਼ਾਂ ਸਮਾਧ / 37
 33.   ਧੋਬੀ / 37
 34.   ਸਾਈਂ ਲਈ ਤੜਪ / 38
 35.   ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਠ / 39
 36.   ਮਰਦ ਦਾ ਕੁੱਤਾ / 42
 37.   ਵਿਛੁੜੀ ਕੂੰਜ / 50
 38.   ਫੁਹਾਰਾ / 51
 39.   ਆਪੇ ਵਿਚ ਆਪਾ / 51
 40.   ਚਾਦਨੀ / 52
 41.   ਅਵਾਂਤੀ ਪੁਰੇ ਦੇ ਖੰਡਰ / 55
 42.   ਕੰਡੇ / 56
 43.   ਯਾਦ / 56
 44.   ਪਸਾਰੀ ਕਿ ਮਖੀਰ / 57
 45.   ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲ / 57
 46.   ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ / 58
 47.   ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਦੈਗੀ / 59
 48.   ਨਸੀਮ ਬਾਗ਼ / 60
 49.   ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ / 60
 50.   ਕਵਿਰੰਗ ਸੁੰਦਰਤਾ / 61
 51.   ਕੰਬਦੇ ਪੱਥਰ / 63
 52.   ਅਮਰ ਰਸ / 64
 53.   ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ / 65
 54.   ਲਗੀਆਂ ਨਿਭਣ / 66
 55.   ਰਉਂ ਰੁਖ਼ / 66
 56.   ਇਲਮ ਅਮਲ / 67
 57.   ਨਾਮ, ਧਿਆਨ, ਰਜ਼ਾ / 68
 58.   ਬਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ? / 68
 59.   ਬ੍ਰਿਛ / 69
 60.   ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ / 69
 61.   ਪ੍ਰੇਮ ਤਰੰਗੀ / 70
 62.   ਡਲ / 70
 63.   ਪਿੰਜਰੇ ਪਿਆ ਪੰਛੀ / 71
 64.   ਲਗੀਆਂ / 72
 65.   ਪੱਥਰ-ਸ਼ੀਸ਼ਾ-ਹੀਰਾ / 72
 66.   ਗੁਲਦਾਊਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ / 73
 67.   ਦਰ ਢੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ / 74
 68.   ਜ਼ੀਨਤ ਬੇਗਮ / 75
 69.   ਅੰਦਰ ਦੀ ਟੇਕ / 76
 70.   ਵਰਜਿਤ ਵਾੜੀ / 77
 71.   ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਲਿਆ / 79
 72.   ਗੁਲਦਾਊਦੀਆਂ ਆਈਆਂ / 81
 73.   ਤਿਆਰੀਆਂ / 85
 74.   ਅਟਕ / 86
 75.   ਫੁੱਲ / 92
 76.   ਲੱਲੀ / 93
 77.   ਬੇਲਾ ਭੁਆਨੀ / 95
 78.   ਗੰਗਾ ਰਾਮ / 101
 79.   ਜੀਵਨ ਕੀਹ ਹੈ ? / 126

Book(s) by same Author