ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

Mehma Prakash (Vartak)

by: Kulwinder Singh Bajwa (Dr.)


  • ₹ 180.00 (INR)

  • ₹ 153.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-305-3
  • Edition(s): Jan-2005 / 1st
  • Pages: 228
  • Availability: Out of stock
ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਵਾਰਤਕ) ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰੋਤ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author