ਨਵੰਬਰ - 84

November - 84

by: Ajeet Kour


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2019 / 2nd
  • Pages: 148
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੇਖਿਕਾ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

Book(s) by same Author