ਰਚਨਾ / ਸੰਵਾਦ

Rachna Samvad


Translated by: Parminder Singh Shonkey


  • ₹ 245.00 (INR)

  • ₹ 220.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-1-7753161-3-8
  • Edition(s): Nov-2018 / 1st
  • Pages: 216
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 20ਵੀ. ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ/ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ/ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author