ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਥਾ-ਸਾਗਰ

Rajasthani Katha-Sagar

by: Vijaydan Detha
Translated by: Harpal Singh Pannu


  • ₹ 300.00 (INR)

  • ₹ 255.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-644-3
  • Edition(s): Oct-2020 / 1st
  • Pages: 276
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਥਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ 21 ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਰਾਗ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਿਕ ਸਰਗਮਾਂ ਹਨ । ਬਹੁਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪੜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਮਾਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਦੈ । ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਫਲ ਹਨ । ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author