ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ

Sacha Guru

by: Udham Singh (Giani), New Delhi


 • ₹ 100.00 (INR)

 • ₹ 85.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-159-X
 • Edition(s): reprint
 • Pages: 216
 • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਵਲ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੱਡ-ਚੰਮ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

               ਤਤਕਰਾ

 • ਗੁਰੂ / 27
 • ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ / 30
 • ਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ / 33
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ / 39
 • ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ / 85
 • ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ/ 50
 • ਦਸ ਗੁਰੂ ਇਕ ਜੋਤਿ / 64
 • ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ / 73
 • ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ / 80
 • ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ / 95
 • ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ / 99
 • ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ / 103

ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ੨੨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ

 • ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ (੧) / 113
 • ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ-ਉਪਾਸ਼ਕ (੨) / 117
 • ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ (੩) / 121
 • ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨ-ਨਾਸ਼ਕ (੪) / 123
 • ਗੁਰੂ ਭਰਮ-ਨਾਸ਼ਕ (੫) / 127
 • ਗੁਰੂ ਮੇਲਣਹਾਰ (੬) / 129
 • ਗੁਰੂ ਤਾਰਨਹਾਰ (੭) / 132
 • ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ (੮) / 142
 • ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤਾ (੯) / 143
 • ਗੁਰੂ ਔਗੁਣ-ਨਾਸ਼ਕ (੧੦) / 146
 • ਗੁਰੂ ਬੰਦੀ-ਛੋੜ (੧੧) / 149
 • ਗੁਰੂ ਰੋਗ-ਨਾਸ਼ਕ (੧੨) / 154
 • ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਧਾ-ਪੂਰਕ (੧੩) / 156
 • ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (੧੪) / 158
 • ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ (੧੫) / 160
 • ਗੁਰੂ ਸਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ (੧੬) / 165
 • ਗੁਰੂ ਅਨੰਦ-ਦਾਤਾ (੧੭) / 166
 • ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ (੧੮) / 168
 • ਗੁਰੂ ਨਾਮ-ਦਾਤਾ (੧੯) / 170
 • ਗੁਰੂ ਸਤਿ-ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ (੨੦) / 174
 • ਗੁਰੂ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਘਰ (੨੧) / 176
 • ਗੁਰੂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (੨੨) / 179
 • ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ / 183
 • ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ / 188
 • ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? / 190
 • ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ ? / 187
 • ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਣੀਆਂ / 201
 • ਗੁਰੂ-ਡੰਮ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ / 212
 • ਰੁਬਾਈਆਂ / 216

Related Book(s)

Book(s) by same Author