ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੌਣ

Saade Lok Gaun

by: Amarjeet Kaur Bamrah (Dr.)


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Mar-2018 / 2nd
  • Pages: 256
  • Availability: In stock
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਬੀਰ ਰਸ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਬ੍ਰਿਹਾ ਰਸ, ਹਾਸ ਰਸ, ਕਟਾਖਸ਼ ਰਸ, ਇਤਿਆਦਿ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੋੜੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ, ਬਾਰਹ ਮਾਹੇ, ਸਿਠਣੀਆਂ, ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ, ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਵਿਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author