ਸ਼ਬਦਾਂਜਲੀ

Shabadanjali

by: Piara Singh Padam (Prof.)


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 85.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-440-8
  • Edition(s): Jan-2009 / 1st
  • Pages: 200
  • Availability: In stock
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਪਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਖੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂਜਲੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ।

Book(s) by same Author