ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗ

Sikh Dharam Vich Sangat Da Parat Parsang

by: Balkar Singh (Dr.)


  • ₹ 95.00 (INR)

  • ₹ 85.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7380-456-7
  • Edition(s): reprint Jan-1998
  • Pages: 215
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਤ ਪਰਸੰਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Book(s) by same Author