ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ (ਸਾਈਜ਼ 95 x 135, ਲਾਲ ਵੇਲ, ਗੋਲਡਨ ਜਿਲਦ)

Sunder Gutka (Size 95mm x 135mm, Lal vel, Golden Binding)
 • ₹ 99.00 (INR)

 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): reprint
 • Pages: 496
 • Availability: In stock
ਤਤਕਰਾ :- ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ, ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ ਪਾ: ੧੦, ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁੱਧ), ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਦੀਨਨ ਕੀ), ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਚੌਪਈ (ਪ੍ਰਣਵੋ ਆਦਿ), ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਰਾਸਿ, ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ (ਹਮਰੀ ਕਰੋ), ਅਰਦਾਸ, ਸੋਹਿਲਾ, ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫, ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧, ਆਰਤੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲਾ ੫, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫, ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਕੀਰਤਨੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦ-ਵਿਆਹ, ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਅੇ, ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਵਡੀ ਹੂ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ,

          ਤਤਕਰਾ

 • ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ / ੧
 • ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ / ੩੫
 • ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ / ੪੯
 • ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ ਪਾ: ੧੦ / ੯੭
 • ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁੱਧ) / ੯੮
 • ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਦੀਨਨ ਕੀ) / ੧੦੪
 • ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਚੌਪਈ (ਪ੍ਰਣਵੋ ਆਦਿ) / ੧੧੦
 • ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ / ੧੧੩
 • ਰਹਰਾਸਿ / ੧੪੧
 • ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ (ਹਮਰੀ ਕਰੋ) / ੧੫੭
 • ਅਰਦਾਸ / ੧੭੩
 • ਸੋਹਿਲਾ / ੧੭੮
 • ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ / ੧੮੪
 • ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ / ੨੦੧
 • ਆਰਤੀ / ੨੧੪
 • ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ / ੨੨੨
 • ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫ / ੨੩੩
 • ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲਾ ੫ / ੨੪੫
 • ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫ / ੨੪੯
 • ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ / ੨੫੧
 • ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ / ੨੫੨
 • ਕੀਰਤਨੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ / ੨੫੪
 • ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ / ੩੪੦
 • ਅਨੰਦ-ਵਿਆਹ / ੪੮੬
 • ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਅੇ / ੪੯੨
 • ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ / ੪੯੫
 • ਵਡੀ ਹੂ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ / ੪੯੬

Related Book(s)