ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ

Waheguru Simran

by: Randhir Singh (Bhai Sahib)


  • ₹ 10.00 (INR)

  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Mar-2014 / 8th
  • Pages: 18
  • Availability: In stock
ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਣ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ‘ਕੁਜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ’ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੁਝੇ ਭੇਦ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author