ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ

Gurmat Naam

by: Vir Singh (Bhai)


 • ₹ 85.00 (INR)

 • ₹ 76.50 (INR)
 • Paperback
 • ISBN: 93-80854-39-7
 • Edition(s): Jan-2015 / 12th
 • Pages: 194
 • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਆਏ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹ ਮੁਤਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਏਹ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਪਰ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਯਾਸੂਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਗਯਾਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਗਰਨੁਮਾਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਈ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

             ਸਿਰਲੇਖ ਸੂਚੀ

 1.   ਅਰਦਾਸ – ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ / 17
 2.   ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਆਰਾ ਪਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ / 23
 3.   ਨਾਮ ਜਪ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ / 25
 4.   ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ / 29
 5.   ਨਾਮ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰ / 37
 6.   ‘ਪਿਆਰੇ ਯਾਦ’ ਹੀ ‘ਨਾਮ’ / 49
 7.   ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਦਤ ਸਰੂਪ ‘ਨਾਮ’ / 51
 8.   ਨਾਮ ਇਕ ਵਿਦਯਾ ਤੇ ਅਕਹਿ / 56
 9.   ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਟੇਕ / 61
 10.   ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵਿਚ / 62
 11.   ਨਾਮ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਜਾ / 68
 12.   ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ / 69
 13.   ਨਾਮ-ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ / 70
 14.   ਨਾਮ, ਧਯਾਨ, ਰਜ਼ਾ / 73
 15.   ਨਾ ਹੋਇ ਉਹਲੇ / 74
 16.   ਨਾਮ, ਗਯਾਨ, ਭਗਤੀ / 74
 17.   ਨਾਮ ਚਾਨਣਾ ਹੈ / 76
 18.   ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਨ / 77
 19.   ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਹਾਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ / 78
 20.   ਨਾਮ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਹੈ / 79
 21.   ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਤੇ ਆਤਮ-ਜਾਗ / 81
 22.   ਨਾਮ ਆਤਮ ਸੁਧਾਰਕ / 83
 23.   ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ / 89
 24.   ਨਾਮ ‘ਜਪ’ ਤੋਂ ‘ਸਿਮਰਨ’ ਤੇ ਸੰਭਾਲ / 93
 25.   ਨਾਮ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸ / 95
 26.   ਨਾਮ-ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਦਰ / 97
 27.   ਨਾਮ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ / 100
 28.   ਸਿਖ ਆਤਮ-ਧਿਆਨ ਕਿੰਞ? / 101
 29.   ਉੱਚ ਸੁਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ / 104
 30.   ਨਾਮ ਬਿਬੇਕ / 105
 31.   ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ‘ਨਾਮ’ / 107
 32.   ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਦੀ ਦਸ਼ਾ / 108
 33.   ਨਾਮ ਰਸ, ਸਰਬੋਤਮ ਰਸ / 110
 34.   ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਣ ਬੀ / 112
 35.   ਸੁਗੰਧਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਮ ਦੀ / 120
 36.   ਵਯਾਪਕ ਨਾਮ / 122
 37.   ਨਾਮ ਆਖਣਾ ਇਹ ਹੈ / 124
 38.   ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਯਾਸ / 126
 39.   ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਪਾਤ੍ਰ ਬਣਨਾ / 127
 40.   ਨਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ / 127
 41.   ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ-ਰਸ ਤੇ ਲਾਭ / 128
 42.   ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ / 130
 43.   ਨਿਰਵਾਸ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨ / 144
 44.   ਨਾਮ ਵਿਚ ਨਿਰੰਜਨ / 147
 45.   ਨਾਮ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ / 148
 46.   ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀਂ / 151
 47.   ‘ਨਾਮ’ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਵਡਾ ਹੈ / 152
 48.   ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੋ / 153
 49.   ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੈ ਮਾਥੇ ਛਾਈ / 155
 50.   ਹਰਿ ਜਪਿ (ਕਿਵੇਂ?) / 156
 51.   ਨਾਮ ਪਾਪ ਕਟਦਾ ਹੈ / 157
 52.   ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰ / 159
 53.   ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਹੈ / 160
 54.   ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਸੀਕਾਰ / 161
 55.   ਨਾਮ ਜਪਣ-ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਰੂਪ / 162
 56.   ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? / 163
 57.   ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ / 163
 58.   “ਨਾਮੋ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਣਿਆ” / 163
 59.   ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ / 164
 60.   ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਪਹਿਲੋਂ / 167
 61.   ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ / 167
 62.   ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਾਭ / 170
 63.   ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਣ / 173
 64.   ਨਿਹਕਪਟ ਘਾਲ / 175
 65.   ਮਨ ਦੇ ਬੱਝ ਤੋਂ ਖੇੜੇ ਵਿਚ-ਦਾਰੂ ਨਾਮ / 176
 66.   ਰਸ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਪਨਾ? / 181
 67.   ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪ / 183
 68.   ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ / 190
 69.   ਅਰਦਾਸ / 194

Book(s) by same Author