ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ

Vatavarni Pardushan

by: D.P. Singh (Dr.)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 127.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-298-7
  • Edition(s): Jan-2004 / 1st
  • Pages: 236
  • Availability: In stock
‘ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ 39 ਲੇਖ ਹਨ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੱਹਤਵ, ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਰਨ, ਕਿਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 30 ਨਿਬੰਧ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌ ਨਿਬੰਧ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author