ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ

Anahat Tah Nad

by: Makhan Singh (Saint-Baba)


  • ₹ 300.00 (INR)

  • ₹ 270.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7873-017-0
  • Edition(s): reprint Nov-2005
  • Pages: 380
  • Availability: In stock
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਹੱਸ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ।।

Related Book(s)

Book(s) by same Author