ਬੰਦੇ ਖੋਜੁ ਦਿਲ ਹਰਿ ਰੋਜ

Bande Khoj Dil Har Roj

by: Prem Kaur Arora


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): / 1st
  • Pages: 112
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰੜੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਖੋਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ “ਬੰਦੇ ਖੋਜੁ ਦਿਲ ਹਰਿ ਰੋਜ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Related Book(s)