ਬਾਣੀ : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰ

Bani : Kender Te Vikender

by: Gurcharan Singh (Dr.)


  • ₹ 275.00 (INR)

  • ₹ 247.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-8299-160-6
  • Edition(s): reprint Dec-2017
  • Pages: 160
  • Availability: Out of stock
ਫ਼ਰੀਦ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਹਨ : ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨ, ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ, ਗੈੱਸਟਾਲਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਵਿਆਕਰਨ । ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬੀਜ ਪਏ ਹਨ । ਉਸ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕਾਲਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦੁਕਾਲਕ ਪਾਸਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author