ਚਾਰ ਯੁਗ

Char Yug

by: Sant Singh Maskeen (Panth Rattan Giani)


  • ₹ 90.00 (INR)

  • ₹ 81.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2013 / 3rd
  • Pages: 152
  • Availability: Out of stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਚਾਰ ਯੁਗ (ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ, ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਛੇ ਵਖਰਿਆਂ ਵਖਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਦੇ ਛੇ ਲੇਖ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਤ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਯੁਗ ਬਦਲੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯੁਗ ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਯੁਗ ਦਾ ਬਦਲਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਯੁਗ ਦਾ ਬਦਲਨਾ, ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਯੁਗ ਦਾ ਬਦਲਨਾ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਗਾਗਰ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Book(s) by same Author