ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ

Dukh Da Mool Karan

by: Sant Singh Maskeen (Panth Rattan Giani)


  • ₹ 75.00 (INR)

  • ₹ 67.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2014 / 5th
  • Pages: 112
  • Availability: Out of stock
ਜਗਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ । ‘ਮਸਕੀਨ’ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਯਾਦਾਂ (ਸਿਮਰਤੀਆਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਧਿ, ਬਿਆਧਿ ਅਤੇ ਉਪਾਧਿ, ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਛਲ ਹੈ ।

Book(s) by same Author