ਧਰਮ : ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉਤਰਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ

Dharam : Adhunik Ate Uttaradhunik Sidhanat

by: Gurmeet Singh Sidhu


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-92909-2-9
  • Edition(s): reprint Mar-2018
  • Pages: 238
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉਤਰਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲਭਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author