ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

Guru Nanak Bans Parkash

by: Sukhbasi Ram Bedi


  • ₹ 62.00 (INR)

  • ₹ 55.80 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-1986
  • Pages: 571
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਾਬਾ ਸੁਖਬਾਸੀ ਰਾਮ ਬੇਦੀ ਕਿਰਤ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਹੈ।

Related Book(s)