ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ

Matak Hularey

by: Vir Singh (Bhai)


  • ₹ 45.00 (INR)

  • ₹ 40.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 93-80854-71-7
  • Edition(s): Feb-2019 / 15th
  • Pages: 98
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਅਜ਼ਲ ਥੀਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਆਣ ਉੱਛਲਦੀ ਹੈ । ਕੁਦਰਤ ਦਾ ‘ਅਰੂਪ-ਨਾਦ’ ਕਵੀ ਦੇ ‘ਰਸ-ਅਲਾਪ’ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਆਪ ਇਸ ‘ਕਵੀ-ਕੁਦਰਤ-ਸੰਜੋਗ’ ਵਿਚ ਬਿਹਬਲ ਹੋ ਇਕ ਅਣੋਖੀ ਬਿਸਮਿਲ ਬੇਖੁਦੀ ਵਿਚ ਗੜੂੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

Book(s) by same Author