ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ

Mere Novel

by: Kailash Puri


  • ₹ 375.00 (INR)

  • ₹ 337.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7599-114-3
  • Edition(s): / 1st
  • Pages: 518
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ‘ਉੱਮੀ ਉੱਧਲ ਗਈ’, ‘ਮੈਂ ਇਕ ਔਰਤ’, ‘ਤੇ ਸੂਜੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ’, ‘ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਔਰਤ’ ਨਾਵਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

Book(s) by same Author