ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

Merian Kahanian

by: Kailash Puri


  • ₹ 325.00 (INR)

  • ₹ 292.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7599-113-5
  • Edition(s): / 1st
  • Pages: 365
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਸ਼ੱਕ’, ‘ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ’ , ‘ਲੇਡੀ ਮਾਰਗਰੇਟ’, ‘ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਉ’ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

Book(s) by same Author