ਮੋਪਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਹਾਣੀਆਂ

Mopasan Dian Pritinidh Kahania

by: Tarsem


  • ₹ 275.00 (INR)

  • ₹ 247.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-81-7599-329-7
  • Edition(s): reprint Jan-2017
  • Pages: 116
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ‘ਮੋਪਾਸਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਹਾਣੀਆਂ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ‘ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਗ’, ‘ਚੰਦ ਚਾਨਣੀ’, ‘ਭੂਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ’, ‘ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ’, ‘ਛੱਤਰੀ’, ‘ਛੋਟੀ ਪੀਪੀ’, ‘ਇੱਕ ਰਮਤਾ’, ‘ਸੰਘਰਸ਼’, ‘ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ‘ਤੋਹਫਾਂ’, ‘ਪਛਤਾਵਾ’, ‘ਇੱਕ ਖੁਸਕਿਸਮਤ ਚੋਰ’, ‘ਰੱਸੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ’, ‘ਮੰਗਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਬਾਪ’ ਆਦਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

Related Book(s)